Aanbod

Nova Vida wil een bijdrage leveren aan de uitbouw van wetenschappelijk onderbouwde, kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie, advies, zorg en begeleiding op maat in de verschillende levensfases gaande van de wieg tot de rijpere vrouw, in een multidisciplinaire setting, waarbij de student vroedkunde, onder deskundige begeleiding, zich kan ontwikkelen tot een competent beginnend beroepsbeoefenaar (vroedvrouw) en waarbij de sociale en culturele diversiteit van haar doelgroep als een uitdaging wordt gezien om mee te werken aan een niet-discriminerende samenleving.

We hebben hiervoor een uitgebreid aanbod waarop u kan doorklikken via bovenstaand dropdown menu.